Публикация в журнале GLAMOUR BULGARIA, март 2022

Полная версия на сайте: https://glamour.bg/moda/daniela-unruh?img_id=73919